GoldWare har under många år arbetat med molnbaserade växellösningar och vi ser att det finns en stor möjlighet till att förbättra och underlätta arbetet kring telefoni.
Våra certifierade konsulter kan hjälpa ert företag att få kontroll över er befintliga växel eller stötta när det är dags att beställa en ny. Med en telefonisamordnare från oss tar vi ansvaret för den dagliga driften av telefonin så att ni kan lägga tiden på er kärnverksamhet.

GoldWare är operatörsoberoende och kommer alltid arbeta för att du som kund skall få den bästa lösningen för ditt företag.

Genomlysning

Få kontroll över er växel

Optimering

Minska kostnader & öka användarvänliget

Telefonisamordning

Hyr en administratör

Rådgivning

Experthjälp vid förstudier, förfrågningar och leveranser

Upphandling

Stöd vid inköp av utrustning och växellösningar

Punktinsatser

Snabb hjälp när tiden inte räcker till

Kontakta oss!

GoldWare kan

sköta er telefoniadministration

- Beställningar

- Annulleringar

- Registervård

- Utrustning

hantera er telefonisupport

- Användarsupport

- Felsökning

- Felanmälan

- Konfiguration

Kontakta oss!

GoldWare kan

spara er tid

- En kontaktväg för er personal

- En kontaktväg mot er leverantör

erbjuda anpassade lösningar

- Support på plats eller över telefon

- Betala per timma eller med timbank

- Kundunika lösningar

Kontakta oss!

GoldWare kan

sköta er telefoniadministration

- Beställningar

- Annulleringar

- Registervård

- Utrustning

hantera er telefonisupport

- Användarsupport

- Felsökning

- Felanmälan

- Konfiguration

GoldWare kan

spara er tid

- En kontaktväg för er personal

- En kontaktväg mot er leverantör

erbjuda anpassade lösningar

- Support på plats eller över telefon

- Betala per timma eller med timbank

- Kundunika lösningar

Genomlysning

Få bättre kontroll över er telefoni. Vi gör en genomlysning av er växel, pratar med medarbetare och analyserar arbetssätt. Efter utförd genomlysning lämnar vi över en systemskiss som ni kan använda för att inte bara få en bättre översikt utan även göra optimeringar i er växel för att kunna arbeta enklare, smartare och på det sättet minska era kostnader.

Vi kan skapa:
• Systemskiss över era svarsgrupper, ingångsnummer, röstmeddelanden, öppettider och andra funktioner i växeln.
• Analys av arbetssätt med telefoni.
• Sammanställning av användare, abonnemang och licenser.
• Sammanställning av era användares upplevelse kring telefonin.

Optimering

Våra erfarna leveranstekniker kan även hjälpa er att optimera er telefoni. Vi kan bland annat reducera kostnader genom att se över nummer och licenser som inte används. Vi kan även konfigurera om i växeln för att effektivisera arbetssätt och därmed underlätta för både användare och kunder.

Vi kan även skapa dokumentation och specifikt utbildningsmaterial unikt för ert företag baserat på de förbättringspotentialer vi upptäckt.

Telefonisamordning

Medarbetare slutar, byter tjänst eller telefonnummer, SIM-kort kan strula och det behövs användarsupport. I många fall får man även spendera tid i långa telefonköer för att göra en felanmälan. Vidare behöver växeln konfigureras, öppettider ändras, röstmeddelanden spelas in och svarsgrupper skall administreras. Allt detta kan leda till många timmar som hade kunnat spenderas på annat. Med en certifierad telefonisamordnare från GoldWare får du en kontaktyta för alla dina medarbetare, det spelar ingen roll om frågan är stor, liten eller behöver tas vidare till er operatör. Vi löser det åt er så du och dina medarbetare kan fokusera på er kärnverksamhet.

Rådgivning

Förstudie

Det finns många aktörer på marknaden och ibland kan det vara svårt att avgöra vilken lösning som passar ett företag bäst. Behöver ni en lösning med hög mobilitet eller sker arbetet stationärt? Vilket pris bör vi förvänta oss? Har säljaren förstått hur företaget fungerar när de presenterar lösningar? Resultatet kan bli undermåligt om projektledare och säljare inte förstått varandra. Därför är det viktigt att en förstudie eller en ordentlig nulägesanalys har gjorts innan felaktiga beslut tas som kan komma att kosta mycket pengar.
Våra operatörsoberoende konsulter kan vara med under processen och hjälpa er med en ordentlig förstudie så ni i slutändan får rätt lösning för just ert företag.

Leverans

Under implementeringen av en ny växellösning kan det finnas många frågor och parametrar som behöver genomgås med leverantören. Vi på GoldWare har erfarenhet från arbete både för kund och leverantör så våra erfarna leveranstekniker och leveransprojektledare kan hjälpa er genom hela processen. Vi ser till att inget missas, vi skär ner på onödigt långa möten och framförallt ser vi till att ert projekt kommer i mål.

Upphandling

Vill ni ha hjälp att utmana era leverantörer i frågor om lösningar och teknik? Med vår erfarenhet kan vi stötta er med både kravställning och att syna lösningsförslag. GoldWare har bland annat hjälpt till vid anskaffande av nya affärssystem, telefonisystem och datalagringslösningar. Vi kan vara närvarande vid varje steg och hjälpa er att få ut det ni önskar av affären.

Punktinsatser

Vi på GoldWare förstår att det kan bli lite mycket ibland. Behöver ni städa upp bland era sökord eller närmar sig storhelgen med en rasande fart och öppettiderna behöver ändras för alla era svarsgrupper? Lugn, vi hjälper er med det så kan ni fokusera på det andra som behöver göras.