Integritetspolicy

På den här sidan kan du läsa mer om vår integritetspolicy för goldware.se

Personuppgiftsansvar

GoldWare är personuppgiftsansvariga. GoldWare ansvarar för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Vi finns på Skagersvägen 20, 120 38 i Årsta och mer information om hur du kontaktar oss vid eventuella frågor finns under rubriken ”Kontakta oss” på hemsidan.

Vad vi lagrar

Cookies. När du besöker en hemsida så kan det lagras cookies på din dator. Cookies är små bitar med information som gör det lättare att känna igen varandra om du besöker en sida flera gånger. Exempel på cookies kan till exempel vara sparade lösenord, eller information kopplat till ett personligt användarkonto.

Personuppgifter. När du fyller i ett formulär så ber vi ibland dig att fylla i personuppgifter för att kunna kontakta dig, skapa ett supportärende eller återkoppla efter en kundundersökning. Dessa uppgifter kommer vi att lagra säkert på vår webbplats för att sedan flyttas över till olika system, beroende på vilken sorts uppgift det är och vilken sorts ärende det gäller.

De personuppgifter som vi samlar in via formulär på hemsidan är IP-adress, namn, epost och telefonnummer.

Vi följer GDPR. Uppgifterna kommer behandlas i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Det innebär att vi inte kommer lagra mer personuppgifter än vi behöver, under en längre tid än vi behöver, för att vi skall kunna ge dig som kund bra service och upplevelse av oss.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi gillar att prata med er. GoldWare använder de uppgifter vi sparar för att kunna komma i kontakt med er eller för att få feedback på hur ni tycker att vi sköter vår verksamhet. Oavsett i vilket ärende ni kontaktar oss i så kommer vi bara använda de personuppgifter vi sparar för det syfte som de är insamlade för och som vi kommit överens om.  

Vi vill ge fantastisk service. Därför kan det ibland vara så att vi delar information med samarbetspartners för att kunna leverera en så bra tjänst som möjligt. Till exempel med ett serviceställe så att de kan kontakta er när en lagad hårdvara är redo att hämtas upp.

Vi värnar om er integritet och kommer därför bara dela personuppgifter med samarbetspartners som lever upp till vår egen standard gällande säkerhet och värderingar. Vi kommer aldrig dela er information med någon annan i andra ändamål än det vi kommit överens om, och då endast i fall då det är nödvändigt för att ge en ökad kvalitet av service.

Vi kommer aldrig sälja din information vidare. Dina personuppgifter kommer aldrig användas till något annat syfte än det vi kommit överens om och kommer aldrig säljas vidare till tredje part i marknadsföringssyften.

Säkerhet

Inget system är helt skyddat. Alla system som pratar och lagrar data över internet löper en viss risk för att bli utsatta för attacker. GoldWare har åtagit alla rimliga tekniska åtgärder för att skydda sig mot intrång och säkra dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.