Vi på GoldWare har sedan starten hjälpt många av våra kunder med olika typer av ledningsuppdrag. Flera av oss har en lång erfarenhet inom IT-branschen, men också från offentlig förvaltning, bank, dagligvaru- och resebranscherna. Vi har duktiga projektledare, tekniska projektledare och chefer/ledare för både kortare och längre kontrakt.

Programledning

Gör dina komplexa projekt enklare med en programledare

Projektledning

Vi stödjer dig från projektstart till leverans

Förstudie

Hjälp med utredningar före projektstart

Interimchef

Hyr en chef när er ordinarie inte är på plats

Programledning

Ledare vid whiteboard under projektmöteI en del fall är det lämpligt att samla ett antal projekt i ett program. Vi kan programledning: våra konsulter har haft rollen som programledare för stora, komplexa, program såväl nationellt som internationellt. Vi har en gedigen vana att samarbeta med alla berörda parter i ett program och förmågan att leda de ingående projekten till ett lyckat resultat.

Projektledning

Pågående projektmöte, hur vill du att era projekt ser ut?Vi gillar att leverera! Med en erfaren projektledare ökar dina möjligheter för ett lyckat resultat. Våra duktiga konsulter kan fylla rollen som projektledare eller tekniska projektledare i både stora och små projekt. Vi har bland annat hjälpt kunder att konsolidera sina utlandsplacerade servrar och system till Sverige, assisterat med insamling och förmedling av krav samt teknisk projektledning. Om din organisation har en standardiserad projektmodell följer vi naturligtvis den. Vi har erfarenhet av PMP, RUP, PROPS, PRINCE2 och agila metoder som till exempel Scrum.

Förstudie

Förstudie inför större projektIbland är det lämpligare att göra efterforskningar och inriktningsval tidigt, kanske redan innan man startar upp ett projekt för genomförande. En förstudie kan rentav visa att man ska avstå från att genomföra förändringar eller vad man nu valt att undersöka. Eftersom förstudien har ett begränsat scope är den redan från början tänkt att avslutas och man riskerar inte att behöva avveckla en hel projektorganisation.

Interimchef

Behöver ni en bra ledare? Vi har resursernaBehöver ni en ny ledare eller räcker inte tiden till? Vi kan hjälpa er med vikariat för kortare eller längre perioder. Vi har erfarenhet från ledarskap inom flertalet olika branscher som t.ex. telekom, kommuner och resebranschen.