Kundcitat

GoldWare har i flera år varit vår tjänsteleverantör för kommunikationslösningen mellan oss och våra servicepartners över hela Sverige. De har även varit första kontakten då problem uppstått mellan servicekontoren och Electrolux. Det innebär att GoldWare tagit reda på om felet varit lokalt, hos internetleverantören eller någon annanstans. I de fall då problemen berott på andra så har

GoldWare skött den kontakten och löst problemen.Nu inför vi en ny mobil lösning, Mobil IT 2.0, för våra servicetekniker. Där är GoldWare tjänsteleverantör och supporterar utrustningen till våra servicepartners tekniker. GoldWare har även hand om e-posttjänsten för Electrolux Servicepartners.GoldWare är flexibla och enkla att samarbeta med. Uppstår något problem så åtgärdas det snabbt.

Stefan Wick
Field Operations Specialist
Electrolux

Jag tycker att GoldWare uppför sig väldigt professionellt i allt ni tar för er. Ni är konstruktiva, sprudlar av goda idéer och tankar som ni gärna delar med er av vilket har gjort att vi som organisation driver framåt.

Johan Nilsson
Team Leader Enterprise Delivery Voice
Telia Company

Vi har haft samarbete med GoldWare i drygt 10 år. Hos GoldWare får vi personligt och engagerat bemötande och mycket hög kompetens. Vi har fått hjälp med installation och konfigurering av Windows-servrar och nu senast uppgradering och virtualisering av dessa.GoldWare har även byggt vårt kommunikationsnät som binder samman alla våra kontor via VPN, samt löpande stöd och hjälp vid behov. Vi är mycket nöjda med att jobba med GoldWare. Som kund hos GoldWare känner man sig placerad i första rummet och alla problem, hur små och enkla de än är, tas på största allvar. Det skapar trygghet och tillit. Precis en sådan leverantör vi behöver i vårt högt uppskruvade tempo.

Pelle Lidberg
Svensk StorköksService AB