Kundcase

Vi på GoldWare utför många olika uppdrag, här hittar du ett par kundcase på vad vi gör och kan göra för att skapa en enklare vardag för våra kunder.

Electrolux

Electrolux Logo
AEG Logo
Electrolux Logo
Electro Helios Logo
Volta Logo

Electrolux HemProdukter AB utgör den svenska organisationen för marknadsföring, försäljning och service av hushållskapitalvaror och dammsugare i Sverige under varumärkena Electrolux, Elektro Helios, Husqvarna, Volta, AEG och Electrolux Service.

GoldWare levererar kommunikationslösningar och e-posttjänster för Electrolux Hemprodukters rikstäckande servicekontor.

Kommunikation VPN-lösningar

Site-to-site VPN (IPSEC) tjänst för åtkomst till Electrolux interna nätverk (lokalkontor till Electrolux).
Mjukvarubaserad VPN (PPTP) tjänst för åtkomst till Electrolux interna nätverk (mobil användare till Electrolux).

Hosted Exchange

 • Pushmail (e-post direkt i mobilen)
 • Gemensamma adresslistor
 • Out-of-Officefunktion
 • Kalenderfunktion (möjlighet att se varandras kalendrar)
 • Webbmailfunktion
 • Multipla inkorgar (du kan ha samma e-postklient på flera datorer)
 • Versionsuppgraderingar av Microsoft Exchange
 • Virusskydd på e-postserver (skyddar ingående och utgående mail)
 • Spamfilter
 • Backup (förlust av dator innebär inte förlust av e-post)
 • Skalskydd
 • Möjlighet att integrera andra Microsoftprogram såsom Microsoft CRM

Lilla Akademien

Lilla Akademien Logo

Lilla Akademien är en för Skandinavien helt unik musikutbildning med undervisning från förskoleklass till postgymnasial nivå. Musikskolan grundades 1994 av en grupp musiklärare under ledning av Nina Balabina och är idag inrymd i en vacker kulturbyggnad i centrala Stockholm. Ursprungligen ägde instrumentalundervisningen rum under eftermiddagarna, då de unga eleverna hade avslutat sina vanliga skoldagar.

Målsättningen med undervisningen vid Lilla Akademien är att eleverna skall få en gedigen utbildning i såväl allmänna ämnen som musikämnen. Musiklivet på skolan är intensivt, stor vikt läggs vid att fostra eleverna i en glädjefylld, snarare än tävlingsinriktad, musikalisk anda. Att utveckla varje individs artistiska personlighet har hög prioritet. Många olika nationaliteter finns representerade bland elever och anställda och skolan är stolt över den tolerans och internationella förståelse som detta skapar.

 

På några få år har Lilla Akademien vuxit till att bli en av de mest betydelsefulla och inflytelserika musikinstitutionerna i Skandinavien för utbildning av unga musiker.

GoldWare har levererat och driftar server och mailmiljön som Lilla Akademien använder sig av i sitt dagliga arbete. Support och drift kan bland annat involvera:

 • Felsökning av arbetsstationer och laptops
 • Installation av nya arbetsstationer/pc
 • Uppsättning av AD-konton & mail
 • Mailskydd & brandvägg för Exchange
 • Virusskydd