IMPORTANT CONFIDENTIALITY NOTICE

The information in this communication is confidential and is intended solely for the addressee. Access to this communication by anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient/participant –  any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it is prohibited and may be unlawful. Please also contact GoldWare and delete the material from any device
VIKTIGT SEKRETESS MEDDELANDE

Informationen i detta meddelande är konfidentiellt och är endast avsedd för mottagaren. Tillgång till detta meddelande av någon annan är otillåtet. Om du inte är den avsedda mottagaren / deltagaren – kopiering eller distribuering av detta är förbjudet och kan vara olagligt. Kontakta också GoldWare och radera materialet